Geusseltpark, wonen met uitzicht op het park
Geusseltpark, een nieuwe dimensie voor Maastricht

Het cijfer 4 is het basisgetal van Geusseltpark.
In Geusseltpark komen namelijk vier belangrijke functies samen:

De verschillende pijlers in het park hinderen elkaar niet. U kunt namelijk de rust opzoeken als u wilt, maar ook de levendigheid waartoe het park en de verschillende verblijfsfuncties in de omgeving uitnodigen.

Natuurlijk wonen in elk seizoen

Het cijfer 4 komt nog in een andere vorm tot uiting in Geusseltpark. De vier jaargetijden trekken hier niet zomaar aan u voorbij, u belééft ze, want het park is continu in beweging!

copyright & disclaimer
Geusseltpark, een levendige, dynamische plek waar het goed wonen, werken, recreëren en sporten is.
Geusseltpark Maastricht: wonen, werken, recreëren en sporten